8 mars – en reflektion om jämställdhet

Idag är det internationella kvinnodagen. Sorgligt nog behövs fortfarande en sådan. Veckans uppgift blir för alla att reflektera över mans och kvinnodominerade. Vad är ett kvinnodominerat yrke? Ett lågavlönat jobb med mycket stress? Ett yrke många kvinnor gillar/får/tar?

Det dröjde många år innan jag fattade varför det är så viktigt att kvotera in kvinnor i t ex styrelser. Kvotering skall absolut inte ske på bekostnad av kunskap eller erfarenhet, men hur man tolkar dessa parametrar verkar vara väldigt subjektivt. Kvotering kanske borde gå på fler parametrar än biologiskt kön, för det finns långt fler parametrar än så. Men, låt oss börja med kvinnor. Det är bevisat (as if needed…) att ett jämställt samhälle är ett lönsamt samhälle. Så hur kommer det sig då att vi inte har ett jämställt samhälle? Är samhället så rädd för vad som kan ske? Börja imorgon, på veckans första dag, och fundera över var och när du stöter på kvinno- och mansdominerade yrken. Vad kan man göra för att göra yrket mer jämställt? Ta nu svaret och börja agera. Svårare är det inte.

Om vi alla gemensamt är med och verkar för ett jämställt samhälle i alla led kommer vi sprida ringar på vattnet. Ju större ringarna blir desto mer märks vår insats. Till slut har vi en positiv storm ingen kan ignorera. Så ut med dig, var stolt över att du kan vara med och påverka vecka 11 och framtiden!

#blogg100 #dag8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: