Inför släppet av rapporten Svenskarna och internet 2013

Varje år släpper iis en rapport om svenskarna och vad vi gör på internet. Den 20 november kommer årets rapport finnas tillgänglig på . Tills dess kan ni hålla tillgodo med kapitel 5 ur årets rapport. I min värld är den här rapporten både lilla julafton och ett måste. Få rapporter ger nämligen en objektiv bild av vad svenskarna egentligen håller på med online, hur mycket tid vi spenderar på olika aktiviteter etc.

De yngre använder Facebook mindre, de äldre mer. Istället verkar trenden vara att ju yngre man är, desto mer ökar aktiviteten på Twitter och Instagram. Generellt är kvinnor mer aktiva än män på Instagram, medan skillnaden är mindre på Facebook och Twitter.
iis infografik om svenskarnas bruk av sociala medier
Grafiken är licensierad under CC-BY.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: