Instagram: användarvillkor som en del av varumärket

Transparens är ett ord som ofta används i sociala medie-sammanhang. För mig handlar transparens i mångt och mycket om den gyllene regeln (gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig), att behandla människor som du själv vill bli behandlad. I sociala medier skulle det kunna översättas till att vara ärlig mot sina följare/läsare/användare och att i alla led vara så öppen som möjligt med information som berör dessa. Risken finns annars att ett enda oklart eller ogenomtänkt inlägg från företagets sida kan ge stormar på vattnet och skada både varumärke och företagets renommé.

I veckan skapade Instagram (den synnerligen populära fotodelninsgappen med fler än 100 milj. medlemmar i september 2012) stora rubriker med sin policyuppdatering, och medlemmarna var snabba att leta alternativ på bl a Flickr (som lägligt nog just uppdaterat sin app, Blipfoto m fl). Den uppdaterade policyn hävdade att från och med den 16 Januari 2013 skulle Facebook (som äger Instagram) i princip ha all rätt att sälja dina Instagramfoton till företag i t ex reklamsyfte. Kort och gott, Instagram skulle förvandlas till en enda jättelik bildbank där medlemmarnas bilder skulle agera gratismaterial. Inte precis den fina fotodelningsplattform vi signade upp till..

Arga röster höjdes snabbt i sociala medier världen runt, och det dröjde inte länge innan Instagram svarade att de inte alls skulle sälja medlemmars foton och att de nu uppdaterat sin policytext. Men oavsett om Instagram backade när de förstod att de skulle förlora sina medlemmar eller om det var en felformulering så är skadan redan skedd. Hur vet vi att en liknande policyuppdatering inte kommer iigen? De flesta av oss som använder sociala medier vet redan att trots att apparna är gratis, så betalar vi indirekt med vår information (there’s no such thing as a free lunch, remember?). Men man kan ändå behandla sina medlemmar väl. Vi användare är tåliga och vill ju frivilligt använda Instagram, Facebook, Twitter m fl.

Kanske skulle Instagram följt 500px.coms terms-sideexempel; genom att dela den aningens krångligare juridiska texten i en kolumn, och en lekmannatext bredvid i en annan kolumn ger man användaren möjlighet att både orka läsa och förstå vad som faktiskt sägs. Så mycket varumärkesskada Instagram kunde ha undvikit om de tänkt till före…

5
Bra exempel på hur man skapar ett begripligt slutanvändaravtal

Ett mer oortodoxt sätt är Richard Dreyfuss som läser iTunes slutanvändaravtal – med tysk accent.

Advertisements

One thought on “Instagram: användarvillkor som en del av varumärket

  1. Tack för informationen, ullemon! Vi får kanske hålla utkik efter protestyttringar man kan sympatisera med och dela.

    Ha en fin jul- och nyårshelg!
    Kent
    @beablanche

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: