Alberts om konsten att göra business

Alberts i kort form:
1 Våga ifrågasätta den givna världsbilden.

2 Potentialen ligger i människor

3 Timing! Spelar ingen roll hur bra idèn är om inte timingen är rätt. Kan man skapa sig timing? Svårt…

4 Tankemässigt ledarskap

5 Svårt att skapa affär av en infrastruktur som inte finns. Jfr teknik som utvecklats “för tidigt”.

6 Går inte att nischa sig på ny teknik.dvs basera ej jobb på teknik
utan högre upp i värdekedjan.

7 Innehåll, innehåll, innehåll! Ingen ide att skapa något om man inte har innehåll.

8 Trafikdrivning och konvertering är superviktigt

9 Leverera mätbara resultat. Ger fler som vill jobba med sig om man kan bevisa hur bra något gått…

Om, väldigt snabbt. Alberts, har jag glömt något? 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: